Monday, 18/10/2021 - 02:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Tiến. Để xem những thông tin mới nhất, bạn có thể truy cập đường link https://www.facebook.com/pages/category/Community/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THCS-%C4%90%E1%BB%93ng-Ti%E1%BA%BFn-Ph%E1%BB%95-Y%C3%AAn-Th%C3%A1i-Nguy%C3%AAn-134385618027643/

ĐIỀU LỆ Tổ chức thi đấu giải Thể thao công chức, viên chức ngành GD&ĐT chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, Thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), Phòng GD&ĐT tổ chức giải thể thao trong công chức, viên chức trong ngành. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và đăng ký.

UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  713 /ĐL-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Phổ Yên, ngày 03  tháng 10  năm 2017

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức thi đấu giải Thể thao công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, Thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải thể thao trong công  chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên cụ thể như sau.

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong công chức, viên chức để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) đồng thời thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Thông qua giải góp phần tăng cường tình đoàn kết hiểu biết giữa cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các đơn vị trong toàn ngành.

2. Yêu cầu:

- Chủ tịch công đoàn các đơn vị phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường quán triệt tinh thần Điều lệ đến tất cả cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn đơn vị. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ với phương châm: Vận động đông đảo CNVC-LĐ tham gia rèn luyện thân thể, tăng cường sức khoẻ đáp ứng nhiệm vụ công tác của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và Quyết định 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

          - Thời gian tổ chức: Từ ngày 11/11/2017 đến hết ngày 13/11/2017.                       

          - Khai mạc:  7h30’ ngày 11/11/2017, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao thị xã Phổ Yên. Bế mạc 15h30 chiều ngày 13/11/2017.

          - Địa điểm thi đấu: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hoá Thể thao thị xã Phổ Yên.

- Thời gian nộp đăng ký dự thi: Các cụm nộp đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nguyễn Hữu Quảng trước 17h00 ngày 5/11/2017.

- Họp chuyên môn: 14h00 ngày 8/11/2017, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          III. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ THAM DỰ GIẢI:

          - Đối tượng là công chức - Lao động phải là đoàn viên công đoàn có hợp đồng với đơn vị từ tháng 8/2017 đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên.

- Ban tổ chức chia làm 4 cụm dự thi gồm và phân công các đồng chí cụm trưởng phụ trách cụ thể như sau:

+ Cụm số 1 gồm các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phường Ba Hàng, phường Đồng Tiến, xã Hồng Tiến, phường Bãi Bông, xã Tiên Phong (đ/c Phan Văn Hiền Hiệu trưởng trường THCS Tiên Phong làm cụm trưởng, giao cho đ/c Nguyễn Văn Cường giáo viên THCS Đồng Tiến tham mưu cho đ/c chí cụm trưởng về chuyên môn, đăng ký thi đấu)

+ Cụm số 2 gồm các đơn vị: Xã Tân Hương, xã Đông Cao, xã Trung Thành, xã Tân Phú, xã Thuận Thành (đ/c Nguyễn Quang Đạo Hiệu trưởng trường TH Thuận Thành làm cụm trưởng, giao cho đ/c Nguyễn Đức Tài giáo viên THCS Trung Thành tham mưu cho đ/c chí cụm trưởng về chuyên môn, đăng ký thi đấu).

+ Cụm số 3 gồm các đơn vị: Xã Nam Tiến, xã Đắc Sơn, xã Vạn Phái, xã Thành Công (đ/c Đỗ Thị Thu Bình Hiệu trưởng trường THCS Đắc Sơn làm cụm trưởng, giao cho đ/c Lê Văn Hải giáo viên THCS Thành Công tham mưu cho đ/c chí cụm trưởng về chuyên môn, đăng ký thi đấu).

+ Cụm số 4 gồm các đơn vị: Xã Minh Đức, phường Bắc Sơn, xã Phúc Thuận, xã Phúc Tân (đ/c Hoàng Văn Tuấn Hiệu trưởng trường THCS Bắc Sơn làm cụm trưởng, giao cho đ/c Đỗ Như Thọ giáo viên THCS Minh Đức tham mưu cho đ/c chí cụm trưởng về chuyên môn, đăng ký thi đấu).

IV. CÁC MÔN THI:

1. Môn cầu lông: Chia làm 02 lứa tuổi thi đấu cho cả nam và nữ.

- Lứa tuổi 1: Trên 40 tuổi (sinh từ năm 1978 trở về trước).

- Lứa tuổi 2: Dưới 40 tuổi (sinh từ năm 1979 trở lại đây).

- Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ.

- Số lượng đăng ký: Mỗi cụm thi đấu đăng ký tối đa 02 đôi nam, 02 đôi nữ.

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu ở một lứa tuổi. Lứa tuổi trên được đăng ký thi đấu xuống lứa tuổi dưới.

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn cầu lông Việt Nam.

- Trang phục thi đấu: Vận động viên phải mặc trang phục phù hợp với thi đấu môn cầu lông.

- Hình thức thi đấu: Căn cứ vào đăng ký thi đấu BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu tại buổi họp chuyên môn.

- Phải có đủ ít nhất 3 VĐV của từng giới, của ít nhất 2 cụm mới tổ chức thi đấu.

2. Môn cờ vua:

- Nội dung thi đấu: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

- Số lượng đăng ký dự thi: Mỗi cụm được đăng ký tối đa 5 VĐV nam, 5 VĐV nữ.

- Hình thức thi đấu: Thi đấu theo hệ Thuỵ Sỹ có điều chỉnh trong 5 - 7 ván hoặc đấu vòng tròn 1 lượt (Quyết định trong cuộc họp chuyên môn).

- Thời gian  thi đấu : 90 phút cho 2 bên, nếu hết thời gian trên, mỗi đối thủ được thêm 15 phút để giải quyết ván cờ bằng đồng hồ.

- Luật thi đấu : Theo Luật cờ hiện hành của Uỷ ban thể dục thể thao.

- Phải có đủ ít nhất 3 VĐV của từng giới, của ít nhất 2 cụm mới tổ chức thi đấu.

3. Môn đá cầu.

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đôi nam, đôi nam, nữ phối hợp.

- Số lượng đăng ký dự thi: Mỗi cụm đăng ký tối đa 02 đơn nam, 02 đôi nam, 02 đôi nam nữ phối hợp.

- Hình thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đăng ký dự thi của các cụm BTC sẽ thống nhất hình thức thi đấu tại buổi họp chuyên môn.

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu Đá cầu hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cầu thi đấu: Sử dụng quả cầu vàng theo quy định.

- Trang phục thi đấu: Trang phục theo quy định hiện hành của môn đá cầu.

4. Môn bóng bàn.

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

- Số lượng đăng ký dự thi: Mỗi cụm đăng ký tối đa 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 02 đôi nam, 02 đôi nữ, 02 đôi nam nữ phối hợp.

- Hình thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đăng ký dự thi của các cụm BTC sẽ thống nhất hình thức thi đấu tại buổi họp chuyên môn.

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu bóng bàn hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bóng thi đấu: Bóng Song Hỷ màu trắng có đường kính 40mm

- Trang phục thi đấu: Trang phục theo quy định hiện hành của môn bóng bàn.

- Phải có đủ ít nhất 3 VĐV của từng giới, của ít nhất 2 cụm mới tổ chức thi đấu.

5. Môn cờ tướng.

- Nội dung thi đấu: Cá nhân nam, cá nhân nữ.

- Số lượng đăng ký dự thi: Mỗi cụm được đăng ký tối đa 5 VĐV nam, 5 VĐV nữ.

- Hình thức thi đấu: Thi đấu theo hệ Thuỵ Sỹ có điều chỉnh trong 5 - 7 ván hoặc đấu vòng tròn 1 lượt (Quyết định trong cuộc họp chuyên môn).

- Thời gian  thi đấu : 90 phút cho 2 bên, nếu hết thời gian trên, mỗi đối thủ được thêm 15 phút để giải quyết ván cờ bằng đồng hồ.

- Phải có đủ ít nhất 3 VĐV của từng giới, của ít nhất 2 cụm mới tổ chức thi đấu.

          V. KHEN THƯỞNG.

- Ban tổ chức trao phần thưởng cho các cá nhân, đôi đạt giải nhất, nhì, ba của các nội dung, các môn thi đấu.

VI. KỶ LUẬT

- Bất kỳ cá nhân  nao vi phạm Điều lệ, những quy định của Ban Tổ chức và có hành vi kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thời gian trong mọi tình huống tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV đồng thời đánh giá vào xét thi đua của cá nhân cũng như tập thể có cá nhân làm ảnh hưởng đến giải đấu vào cuối năm học 2017 – 2018.

- Nếu phát hiện những vi phạm về hồ sơ, nhân sự sẽ xử lý theo quy chế của Bộ GDĐT, thông báo toàn ngành và chuyển hồ sơ về Hội đồng kỷ  luật ngành xử lý.

VII. KINH PHÍ

- Các đồng chí cụm trưởng họp Cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn các trường trong cụm, thống nhất lựa chọn VĐV, xây dựng kế hoạch tập luyện, lo kinh phí tập luyện và thi đấu giải cấp thị xã cho các VĐV của cụm mình.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo lo kinh phí tổ chức giải, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba các môn thi và các nội dung thi đấu.

Nhận được Điều lệ này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên yêu cầu các cụm  xây dựng kế hoạch tuyển chọn, tập luyện và tham gia thi đấu đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

    - Sở GDĐT (báo cáo); 

    - Các trường MN, TH, THCS;

    - Lãnh đạo PGDĐT;

    - Các bộ phận CMPGDĐT;

    - Lưu VP, CMTDTT

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Lượng

 

 

 

 

 

Tác giả: CĐCS
Nguồn: thcsdongtien.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 485
Năm 2021 : 6.514