Wednesday, 26/02/2020 - 05:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Tiến

Danh sách học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp THCS các năm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN
SỐ LƯỢNG BẰNG TỒN
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ ĐIỆN THOẠI HỌ TÊN BỐ HỌ TÊN MẸ ĐỊA CHỈ
1 Nguyễn Văn Bắc 15/9/2001 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Huyền Hoàng Thanh - Đồng Tiến - PY
2 Nguyễn Thị Thanh Dung 04/9/2001 Nguyễn Văn Luật Nguyễn Thị Khay Con Trê- Đồng Tiến - PY
3 Nguyễn Ngọc Đức 10/2/2001 Đã lấy Nguyễn Thị Nga Đồng Tiến, Phổ Yên
4 Vũ Văn Hiếu 19/3/2001 Vũ Văn Hồng Nguyễn Thị Hỷ TDP Nam- Đồng Tiến - PY
5 Phạm Ngọc Hà 9/10/2001 Phạm Ngọc Chương Nguyễn Thị Thu Hòa Đại Cát - Đồng Tiến - PY
6 Vũ Thế Hoàng 30/1/2001 Vũ Thế Việt Mẫn Thị Hà Thái Bình - Đồng Tiến
7 Nghiêm Xuân Hợp 16/1/2001 Nghiêm Xuân Khuyến Nguyễn Thị Huyền Vinh Xương - Đồng Tiến - PY
8 Lưu Gia Huy 19/1/2001 Lưu Thị Hương Đại Phú - Bãi Bông _ PY
9 Nguyễn Thị Hương Lan 14/5/2001 Nguyễn Văn Thống Lê Thị Hương Tân Hoa - Đồng Tiến - PY
10 Nguyễn Thị Linh 06/4/2001 Nguyễn Viết Phượng Nguyễn Thị Tần Con Trê- Đồng Tiến - PY
11 Nguyễn Thanh Long 8/9/2001 Nguyễn Văn Tú Trần Thị Châu Loan Ba Hàng- PY
12 Đàm Thị Lam Luyến 2/4/2001 Đặng Thị Huyền Ba Hàng- PY
13 Chu Ngô Bá Lương 14/9/2001 Chu Văn Lương Ngô Thị Bích Hằng Xóm Đông - Tân Hương - PY
14 Nguyễn Quang Minh 25/11/2001 Nguyễn Quang Anh Trần Thị Hải Yến Đại Hưng - Bãi Bông - Phổ Yên
15 Kim Quang Ngọc 25/2/2001 Kim Ngọc Tức Nguyễn Thị Toan Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
16 Trần Văn Phong 13/3/2001 Trần Văn Toàn Đậu Thị Hằng Tân Hoa - Đồng Tiến - PY
17 Nguyễn Hương Quỳnh 25/7/2001 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Thoan Tân Hoa - Đồng Tiến - PY
18 Nguyễn Anh Tuấn 29/6/2001 Nguyễn Thành Công Nguyễn Thị Thảo TDP Đình - Đồng Tiến- PY
19 Nguyễn Đình Thi 7/8/2001 Nguyễn Đình Thái Bùi Thị Loan Tân Hoa - Đồng Tiến - PY
20 Dương Nguyệt Thu 20/9/2001 Dương Trọng Hóa Phạm Kim Tuyến Thành Lập - Hồng Tiến - PY
21 Nguyễn Thị Thu Vân 19/5/2001 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Thị Nga Hoàng Thanh - Đồng Tiến - PY
22 Nguyễn Sĩ Bách 17/9/2000 Nguyễn Sỹ Tùng Dương Thị Thu An Thái - Đồng Tiến - PY
23 Nguyễn Thị Kiều Chinh 29/9/2000 Nguyễn Văn Tập Lê Thị Hằng Chiến Thắng - Đồng Tiến - PY
24 Nguyễn Thu Hà 30/4/2000 Nguyễn Văn Anh Nhâm Thị Xuyên Đại Cát - Đồng Tiến - PY
25 Nguyễn Kim Hạnh 24/1/2000 Nguyễn Kim Hưng Lê Thị Thoa Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
26 Nguyễn Thu Hằng 1/4/2000 Nguyễn Công Huy Nguyễn Thị Ngà Đại Cát - Bãi Bông - PY
27 Nguyễn Quang Huấn 23/3/2000 Nguyễn Văn Tuyên Phạm Thị Hoa An Thái - Đồng Tiến - PY
28 Nguyễn Quang Minh 3/6/2000 Nguyễn Văn Nhân Trương Thị Hiền Đại Thịnh - Bãi Bông - PY
29 Hoàng Văn Nam 7/2/2000 Hoàng Văn Thắng Lê Thị Mai An Thái - Đồng Tiến - PY
30 Hoàng Văn Ngọc 24/9/2000 Hoàng Văn Lợi Nguyễn Thị Nga Hoàng Vân - Đồng Tiến - PY
31 Lê Hồng Ngọc 27/11/2000 Lê Hồng Hoàng DĐồng Thị Hiếu Ba Hàng- PY
32 Hoàng Bảo Phước 11/11/2000 Đã lấy Hoàng Minh Cương Giang Thị Thu Hương Đại Phú - Bãi Bông _ PY
33 Nguyễn Đức Phương 27/12/2000 Nguyễn Đức Hiệp Hoàng Thị Dung Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
34 Kim Trọng Quốc 10/8/2000 Kim Anh Đức Trần Thị Bình Đại Xuân - Bãi Bông - PY
35 Nguyễn Hoàng Hương Thái 27/4/2000 Nguyễn Văn Thiện Hà Hải Hồng Đại Hưng - Bãi Bông - Phổ Yên
36 Đỗ Đình Thi 28/3/2000 Đã lấy Đỗ Văn Thắm Hoàng Thị Tâm Thành Lập - Hồng Tiến - PY
37 Ngô Thượng Tiến 1/3/2000 Ngô Thượng Minh Trần Thị Ngọc Anh Đại Đồng - Bãi Bông-PY
38 Nguyễn Thu Trang 21/10/2000 Đã lấy Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thị Hiền Vinh Xương - Đồng Tiến - PY
39 Bùi Đình Trọng 16/12/200 Đã lấy Bùi Trọng Toản Nguyễn Thị Chuyên Đại Đồng - Bãi Bông-PY
40 Nguyễn Văn Tú 1/6/2000 Đã lấy Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hiền Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
41 Hoàng Minh Tuấn 21/5/2000 Hoàng Minh Phương Nguyễn Thị Hằng Đại Hưng - Bãi Bông - Phổ Yên
42 Nguyễn Ngọc Hân 18/7/1999 Nguyễn Văn Bắc Nguyễn Thị Hoan Hoàng Vân-Đồng Tiến-PY
43 Nguyễn Thị Thảo 10/2/1998 Đã lấy Nguyễn Văn Thắng Ngô Thị Lý An Thái -Đồng Tiến - PY
44 Nguyễn Văn Cường 7/5/1998 Nguyễn Văn Kiên Tạ Thị Thắng An Thái -Đồng Tiến - PY
45 Nguyễn Lâm Đồng 15/1/1997 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Thị Thùy Tân Thành -Đồng Tiến- PY
46 Nguyễn Đức Trung 14/6/1997 Nguyễn Văn Lộ Nguyễn Thị Chiến Ga- Đồng Tiến - Phổ Yên
47 Nguyễn Văn Duy 18/10/1997 Nguyễn Văn Liên Hà Thị Mão Thái Bình - Đồng Tiến
48 Đỗ Văn Định 19/8/1994 DĐỗ Văn Trước Nguyễn Thị Hoa Đại Kim - Đồng Tiến- PY
49 Lê Quang Hải 14/11/1997 Lê Văn Lăng Nguyễn Thị Huệ Đại Kim - Đồng Tiến- PY
50 Tạ Văn Long 20/3/1997 Tạ Văn Hảo Phạm Thị Vương An Thái - Đồng Tiến - PY
51 Nguyễn Văn Sơn '9/10/1996 Nguyễn Văn Thiệp Nguyễn Thị Mơ Đại Kim - Đồng Tiến- PY
52 Nguyễn Đức Thành 10/5/1997 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thị Phương Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
53 Đỗ Văn Thuận 30/11/1997 Đỗ Văn Thành Nguyễn Thị Nghiêm Thanh Xuân Đồng Tiến - PY
54 Nguyễn Viết Khánh 19/10/1994 Nguyễn Văn Tuư Bùi Thị Chính Đồng Tiến - PY
55 Nguyễn Như Sông 9/12/1993 Đã lấy Nguyễn Văn Hồ Phạm Thị Nhị Đồng Tiến- PY
56 Nguyễn Thị Hải Quỳnh 11/12/1993 Nguyễn Thành Hải Mã Ngô Thị Hương Ba Hàng - PY
57 Nguyễn Văn Quang 29/4/1993 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Lãm Thanh Xuân -Đồng Tiến-PY
58 Nguyễn Thị Mai 20/7/1993 Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Thị Tươi Thanh Xuân -Đồng Tiến-PY
59 Nguyễn Văn Linh 1/9/1995 Nguyễn Văn Hướng Nguyễn Thị Hường Tân Thịnh- Tân Hương-PY
60 Nguyễn Thanh Hoàng 26/7/1995 Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thị Tuyết Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
61 Tạ Thị Thu Phương 12/1/1995 Tạ Văn Hảo Phạm THị Vượng An Thái - Đồng Tiến - PY
62 Tạ Thị Hoàn 8/3/1994 Tạ Văn Dũng Hoàng Thị Hường An Thái - Đồng Tiến -PY
63 Trần Tuấn Anh 17/5/1993 Trần Quang Mai Nguyễn Thị Thảo Thanh Quang - Đồng Tiến - PY
64 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 18/9/1993 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Nga Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
65 Tạ Văn Luật 25/7/1992 Tạ Văn Đồng NgôThị Nguyên An Thái - Đồng Tiến - PY
66 Nguyễn Văn Bình 9/3/1992 Nguyễn Văn Thái Tạ Thị Định An Thái - Đồng Tiến - PY
67 Mai Khánh Ly 20/12/1992 Mai Đức Mạnh Lương Thị Thu Đồng Tiến - PY
68 Nguyễn Thị Trà Mi 8/10/1991 Nguyễn Ngọc Thành Trần Thị Mị Thanh Quang - Đồng Tiến - PY
69 Tạ Văn Hiếu 4/12/1991 Tạ Văn Phòng Nguyễn Thị Kiển Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
70 Hoàng Vĩnh Kỳ 16/11/1991 Hoàng Phún Phạm Thị Hạt Đồng Tiến - PY
71 Hoàng Văn Khiển 15/12/1991 Hoàng Văn Thủy Nguyễn Thị Ly Tân Hương - PY
72 Nguyễn Ngọc Khánh 22/10/1990 Nguyễn Văn Chính Nguyễn Thị Bích An Thái - Đồng Tiến - PY
73 Tạ Minh Hoài 24/5/1990 (Tạ Văn Hoài) Tạ Quang Văn Trường Thị Nụ An Thái - Đồng Tiến - PY
74 Trương Văn Toàn 8/5/1989 Trương Văn Quang Mẫn Thị Xuyên An Thái - Đồng Tiến - PY
75 Nguyễn Xuân Nam 22/10/1988 Nguyễn Văn Lịch Nguyễn Thị Vẻ Thanh Quang - Đồng Tiến - :PY
76 Nguyễn Văn Luận 7/6/1988 Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Thị Loan Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
77 Dương Phi Long 10/7/1988 Dương Quý Biên Tạ Thị Bường An Thái - Đồng Tiến - PY
78 Nguyễn Văn Dũng 23/11/1988 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thủy Đại Kim - Đồng Tiến - PY
79 Nguyễn Văn Thìn 25/10/1988 Nguyễn Vĩnh Bảo Lê Thị Xuyến Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
80 Trần Văn Quyết 10/2/1988 Trần Quyết Tiến Nguyễn Thị Yến Đại Kim - Đồng Tiến - PY
81 Nguyễn Đức Thao 24/2/1988 Nguyễn Tiến lâm Chu Thị Minh Đại Kim - Đồng Tiến - PY
82 Tạ Ngọc Hùng 22/4/1988 Tạ Quang Văn Trương Thị Nụ An Thái - Đồng Tiến - PY
83 Nguyễn Viết Giao 8/7/1988 Nguyễn Viết Đạt Đỗ Thị Thân Đồng Tiến - PY
84 Nguyễn Quang Linh 12/12/1988 Nguyễn Cung Trần Thị Thêm Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
85 Nguyễn Văn Biên 3/10/1987 Nguyễn Đức Chín Nguyễn Thị Sỹ Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
86 Nguyễn Hoàng Sơn 28/10/1987 Nguyễn Văn Sáu Lê Thị Dung Thanh Xuân -Đồng Tiến - PY
87 Ngô Thị Luyến 18/07/1987 Ngô Văn Tính Nguyễn Thị Nhỡ An Thái - Đồng Tiến - PY
88 Nguyễn Xuân Sơn 2/5/1987 Nguyễn Văn Vân Nguyễn Thị Lợi Đại Kim - Đồng Tiến - PY
89 Nguyễn Thị Kim Oanh 2/8/1987 Nguyễn Văn Lê Đào Thị Thảo Thanh Quang - Đồng Tiến- PY
90 Nguyễn Thị Nhung 25/3/1986 Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Gái Thanh Xuân - Đông Tiến - PY
91 Nguyễn Hồng Định 14/5/1986 Nguyễn Hồng Thanh Nguyễn Thị Nhung Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
92 Nguyễn Văn Hiệp 29/9/1986 Nguyễn Văn Bì Nguyễn Thị Bồng An Thái - Đồng Tiến - PY
93 Nguyễn Văn Vương 11/10/1986 Đã lấy Nguyễn Văn Thuần Nguyễn Thị Trận Đình - Đồng Tiến - PY
94 Nguyễn Văn Ánh 4/8/1986 Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Thị Nhàn An Thái - Đồng Tiến - PY
95 Vũ Hồng Thủy 3/7/1985 Vũ Văn Sơn Trần Thị Khoa Thanh Quang - Đông Tiến - PY
96 Nguyễn Văn Dũng 17/2/1985 Nguyễn Văn Mai Đỗ Thị Thắm Thanh Xuân - Đông Tiến - PY
97 Phạm Thị Thủy Linh 23/2/1985 Phạm Quang Thắng Đồng Tiến - Phổ Yên
98 Nguyễn Hữu Sơn 14/9/1984 Nguyễn Hữu Chỉnh Đồng Tiến - PY
99 Nguyễn Thị Kim 14/6/1984 Nguyễn Hồng Thanh Thanh Xuân -Đồng Tiến-PY
100 Đỗ Văn Giang 8/6/1984 Đỗ Văn Nhàn Thanh Quang-Đồng Tiến - PY
101 Nguyễn Văn Quý 20/8/1983 Nguyễn Triệu Vân Thanh Xuân -Đồng Tiến-PY
102 Nguyễn Đức Phương 3/9/1983 Nguyễn Đức Đạo Thanh Xuân -Đồng Tiến-PY
103 Lê Hồng Lĩnh 17/1/1983 Lê Trung Đăng Nguyễn Thị Đề Đại Kim-Đồng Tiến-PY
104 Nguyễn Tiến Anh 20/2/1983 Nguyễn Văn Trác Nguyễn Thị Mai Đồng Tiến - PY
105 Nguyễn Thị Hoa 20/7/1983 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thị Nhung Thanh Xuân - Đồng Tiến - PY
106 Nguyễn Văn Dương 24/9/1983 Nguyễn Văn Vân Đại Kim -Đồng Tiến - PY
107 Trương Quyết Thắng 18/12/1982 Trương Văn Nắp Nguyễn Thị Xuyên An Thái - Đồng Tiến - PY
108 Lâm Minh Huyên 2/11/1982 Lâm Văn Tư Đại Kim Đồng Tiến- PY
109 Trần Văn Bình 17/07/1984
110 Nguyễn Văn Tuyến 6/10/1985
111 Lê Xuân Dân 24/10/1985
112 Lâm Văn Hợp 7/7/1985
113 Hoàng Trường Tuyến 7/11/1983
114 Nguyễn Hồng Xuân 3/3/1982
115 Phạm Thị Thu Hoài 4/2/1982
116 Đỗ Văn Thành 22/11/1982
117 Nguyễn Viết Khôi 14/11/1980
118 Nguyễn Thị Nguyệt 30/11/1980
119 Nguyễn Văn Tuyến 6/8/1981
120 Nguyễn Xuân Tùng 17/7/1981
121 Nguyễn Văn Long 6/8/1981
122 Ngô Thị Luyến 20/8/1982
123 Hoàng Thị Thủy 11/8/1981
124 Tạ Văn Tuấn 25/12/1980
125 Trần Quang Minh 2/12/1981
126 Nguyễn Ngọc Tuấn 4/9/1981
127 Đỗ Thị Thu Hiền 15/11/1982
128 Nguyễn Thị Thành 22/10/1981
129 Nguyễn Văn Tiến 14/1/1981
130 Tạ Đình Long 16/2/1979
131 Vũ Hải Hồng 2/5/1977
132 Nguyễn Hữu Hùng 23/7/1977
133 Nguyễn Văn Luân 20/11/1977
134 Đỗ Trọng Hùng 24/11/1977
135 Nguyễn Văn Vân 17/10/1978
136 Dư Công An 14/1/1977
137 Lê Đức Việt 15/4/1976
138 Lê Quang Khánh 31/3/1977
139 Nguyễn Thị Luyến 1/1/1977
140 Phạm Thị Vân Anh 7/10/1976
141 Vũ Thái Hà 15/9/1977
142 Trần Quốc Tuấn 4/8/1975
143 Nguyễn Tất Thành 17/11/1976
144 Hoàng Văn Khoa 10/6/1976
145 Nguyễn Anh Tuấn 22/9/1977
146 Nguyễn Thành Trung 3/5/1976
147 Ngô Văn Hà 16/2/1976
148 Nguyễn Thị Thuận 20/3/1976
149 Nguyễn Thị Hồi 20/3/1976
150 Nguyễn Thanh Thủy 15/12/1971
151 Nguyễn Văn Vững 17/7/1972
152 Nguyễn Văn Sơn 3/10/1970
153 Đặng Đức Quảng 19/12/1971
154 Nguyễn Thị Lan 21/1/1972
155 Lê Kim Thanh 1/1/1973
156 Nguyễn Văn Thịnh 6/8/1971
157 Nguyễn Văn Thành 19/8/1971
158 Nguyễn Thị Tính 3/3/1972
159 Nguyễn Thị Tuyết 18/5/1972
160 Lê Danh Xinh 10/5/1972
161 Lê Văn Tình 25/7/1972
162 Nguyễn Thị Hồng 20/6/1972
163 Nguyễn Văn Đáp 11/4/1972
164 Phạm Văn Hưng 22/8/1972
165 Nguyễn Thị Kim Huệ 26/5/1971
166 Nguyễn Thị Thúy Hà 14/11/1972
167 Nguyễn Viết Hà 19/12/1972
168 Dương Tùng 17/8/1971
169 Nguyễn Đinhg Văn 20/1/1971
170 Trần Thị Chí My
171 Nguyễn Đức Vinh 27/10/1972
172 Nguyễn Văn Toàn 5/5/1969
173 Trịnh Đức Cường 4/10/1972
174 Hoàng Văn Thuần 7/11/1971
175 Nguyễn Hữu Minh 12/7/1970
176 Nguyễn Văn Quyến 23/1/1970
177 Hoàng Thị Thuyết 21/1/1971
178 Nguyễn Văn Hào 5/6/1970
179 NguyễnVăn Cường 1/7/1971
180 NguyễnVăn Toản 28/3/1971
181 Nguyễn Trung Thành 4/9/1972
182 Nguyễn Xuân Tân 1/6/1971
183 Nguyễn Quang Mạnh 2/9/1971
184 Nguyễn Văn Luyến 20/11/1970
185 Chu Văn Hùng 12/1/1971
186 Nguyễn Văn Thắng 9/10/1969
187 Đỗ Thị Tân 25/8/1971
188 Nguyễn Thị Nga 16/9/1972
189 Nguyễn Văn Tân 28/10/1972
190 Nguyễn Tiến Dũng 27/7/1971
191 Nguyễn Thị Nga 27/3/1969
192 Tạ Thị Định 3/8/1971
193 Lê Thị Thúy Hà 29/9/1971
194 Vũ Thị Thu Hà 20/1/1971
195 Nguyễn Văn Vang 19/9/1969
196 Nghiêm Xuân Trường 17/10/1970
197 Nguyễn Văn Mạnh 28/10/1969
198 Nguyễn Văn Hỷ 16/9/1971
199 Vũ Thị Hoa 4/12/1970
200 Nguyễn Văn Hanh 15/12/1970
201 Trần Đăng Hải 10/11/1970
202 Nguyễn Văn hải 26/6/1969
203 Nguyễn Thị Sáu 16/12/1971
204 Chu Thị Bốn 17/8/1971
205 Nguyễn Văn Tùng 11/8/1969
206 Nguyễn Ngọc Thành 15/7/1971
207 Nguyễn Thị Thu Hà 30/8/1970
208 Đỗ Đình Thanh 18/2/1971
209 Nguyễn Thị Hoan 26/1/1971
210 Nguyễn Văn mạnh 16/7/1971
211 Nguyễn Thị Nuưng 20/11/1971
212 Cao Thị Phương 20/10/1970
213 Đỗ Thị Minh Hoàn 15/1/1971
214 Trương Thị Hồng 1/1/1972
215 Nguyễn Thế Huy 17/5/1971
216 Nguyễn Thị Tròn 27/11/1971
217 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/1/1971
218 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5/1/1971
219 Nguyễn Văn Minh 26/1/1972
220 Lê Duy Khang 5/11/1971
221 Đỗ Quang Hường 20/10/1971
222 Trương Công Huy 14/12/1970
223 Nguyễn Thị Lập 3/11/1970
224 Nguyễn Thị Chuyên 9/9/1971
225 Đỗ Văn Cường 16/6/1967
226 Nguyễn Tiến Công 6/6/1969
227 Nguyễn Thị Dung 26/5/1971
228 Hà Thị Duyên 4/8/1971 Đã lấy
229 Nguyễn Thị Duyên 18/6/1971
230 Trần Thị Thu Thủy 28/2/1970
231 Nguyễn Văn Thực 19/6/1969
232 Nguyễn Văn Canh 28/9/1970
233 Đăng Đức Chanh 11/11/1970
234 Nguyễn Thị Chín 20/1/1970
235 Nguyễn Văn Cư 7/10/1970
236 Nguyễn Hải hậu 26/2/1971
237 Trần Thị Bằng 3/3/1971
238 Nguyễn Văn Tành 22/8/1971
239 Hà Minh Hường 5/7/1972
240 Trần Anh 20/9/1972
241 Nguyễn Thị Ngoan 12/4/1974
242 Nguyễn Thị Thu Phương 27/6/1974
243 Bùi Kim Bền 6/2/1974
244 Đặng Thị Hiển 9/8/1973
245 Nguyễn Thị Hồng 17/12/1974
246 Nguyễn Văn Sử 6/3/1973
247 Lê Văn Cúc 27/11/1974
248 Nguyễn Thị Kim oanh 18/8/1973
249 Nguyễn Thị Hân 19/12/1974
250 Lưu Thị thu Hương 25/12/1974
251 Trần Thị Mơ 21/1/1974
252 Đinh Xuân Trường 19/7/1973
253 Bùi Thị Thúy Ngà 15/7/1974
254 Nguyễn Thị Hướng 14/1/1974
255 Nguyễn Ngọc Thanh 6/1/1972
256 Hoàng Duy Tài 10/8/1974
257 Nguyễn Minh Tuyên 9/7/1974
258 Lý Thái Thọ 14/5/1973
259 Vũ Thị Thủy 25/4/1974
260 Phạm Văn Bắc 27/8/1971
261 Nguyễn Thị Nhiên 6/3/1974
262 Nguyễn Văn Sửu 1/8/1973
263 Nguyễn Văn Minh 26/2/1974
264 Đặng Thị Phượng 16/4/1974
265 Trầ Thị Hồng Nga 30/6/1973
266 Trương Thị Lý 17/7/1974
267 Nguyễn Van Minh 3/2/1974
268 Nguyễn Thị Hương
269 Vũ Văn Sơn 12/10/1972
270 Nguyễn Thị Nga 28/10/1973
271 Nguyễn Vaăn Sơn 16/8/1971
272 Nguyễn Quốc Trường 17/4/1972
273 Nguyễn Ngọc Trung 10/5/1973
274 Lê Văn Lăng 23/1/1973
275 Nguyễn Thị Lừng 1/9/1973
276 Nguyễn Văn Bằng 14/9/1972
277 Trần Thị Định 26/4/1973
278 Mẫn Xuân Khoa 8/2/1972
279 Phùng Quang Sáu 8/3/1972
280 Bùi Văn Minh 11/4/1972
281 Tạ Thị Vinh 27/11/1973
282 Nguyễn Thị Điều 11/11/1973
283 Nguyễn Thị Thắm 5/8/1972
284 Lê Hữu Giáp 25/4/1971
285 Nguyễn Thị Anh Thơ 3/8/1973
286 Hà Văn Quí 10/7/1973
287 Lưu Trùng Dương 10/9/1972
288 Hoàng Thị Thắm 23/3/1974
289 Nguyễn Thị Bích Liên 14/9/1973
290 Nguyễn Trọng Hải 22/8/1972
291 Lê Thị Thu Hiền 27/11/1973
292 Nguyễn Thị Lượng 1/3/1970
293 Nguyễn Thị Hạnh 26/2/1969
294 Nguyễn Thị Sinh 15/6/1969
295 Trịnh Quang Hùng 9/4/1970
296 Nguyễn Văn Cư 9/10/1969
297 Nguyễn Thị Mừng 9/11/1970
298 Nguyễn Thị Thành 30/10/1970
299 Đoàn Quang Trung 8/11/1969
300 Nguyễn Thị Thuy 31/1/1969
301 Nguyễn Thị Thơm 14/1/1971
302 Tạ Văn Đồng 9/3/1969
303 Nguyễn Văn Tác 14/6/1969
304 Nguyễn Vũ Thành 21/10/1970
305 Nguyễn Thị Nhuận 17/9/1968
306 Doãn Mạnh Chiến 22/5/1968
307 Nguyễn Thị Nghị 18/3/1970
308 Nguyễn Thị Nguyên 9/8/1970
309 Nguyễn Thị Hồng Thúy 17/11/1970
310 Nguyễn Thị Cúc 10/9/1969
311 Nguyễn Thị Hòa 1/3/1971
312 Nguyễn Văn Sơn 1/2/1968
313 Trần Thị Bắc 20/7/1970
314 Đỗ Tiến Đạt 6/10/1969
315 Bùi Thị Sáu 14/9/1969
316 Lê Ngọc Thái 27/8/1970
317 Nguyễn Thị Hoa 19/2/1970
318 Nguyễn Tiến nam 10/1/1969
319 Nguyễn Thị Hường 15/6/1967
320 Nguyễn Thị Loan 9/10/1966
321 Nguyễn Thị Yến 13/5/1967
322 Đặng Văn Cường 21/10/1967
323 Đặng Thị Hiền 17/7/1966
324 Đỗ Thị Kim Đường 7/9/1967
325 Nguyễn Thị Hồng Sen 2/3/1966
326 Ngô Thị Miên 7/10/1967
327 Nguyễn Thị Tám 10/10/1967
328 Mẫn Thị Thi 1/11/1966
329 Tạ Thị Can 12/6/1968
330 Nguyễn Văn Cảnh 14/12/1963
331 Nguyễn Thị Thái 19/11/1966
332 Nguyễn Thị Tiến 18/5/1968
333 Nguyễn Thế Quang 20/8/1967
334 Nguyễn Văn Sinh 10/4/1967
335 Nguyễn Viết Quế 28/9/1966
336 Phạm Thị Vụ 28/11/1967
337 Nguyễn Thị Xuyên 21/8/1966
338 Nguyễn Văn Sách 12/6/1961
339 Nguyễn Thị Nga 24/2/1967
340 Nguyễn Thị Hải 25/7/1965
341 Phạm THị Oanh 29/7/1966
342 Trần Hùng Chiến 22/7/1965
343 Chu Văn Dậu 19/9/1965
344 Tạ Văn Hộp 15/6/1966
345 Lê Thị Kim Dung 2/2/1967
346 Nguyễn Thị Sáu 13/10/1964
347 Nguyễn Tiến Dũng 18/10/1966
348 Nguyễn Thị Kiển 2/2/1964
349 Đỗ Thị Vân 4/7/1967
350 Nguyễn Quốc Hùng 14/8/1967
351 Nguyễn Thế Phượng 5/2/1967
352 Phạm Thị Hạt 15/8/1965
353 Nguyễn Thị Thu 2/8/1966
354 Nguyễn Thị Vẻ 15/9/1967
355 Trần Anh 14/1/1967
356 Đỗ Văn Mỵ 19/3/1967
357 Nguyễn Thị Thảo 10/8/1967
358 Nguyễn Thị Lương 2/12/1966
359 Nguyễn Thị Kiều 17/9/1965
360 Vũ Bá Hiền 31/10/1967
361 Phạm Thị Hường 10/8/1969
362 Nguyễn Viét Dũng 7/9/1968
363 Đỗ Hùng Mạnh 16/12/1968
364 Nguyễn Thị Quãng 15/7/1969
365 Hà Văn Dương 1/1/1969 Đã lấy
366 Nguyễn Thị Hải 3/10/1967
367 Lê Thị Mai Hoa 14/5/1968
368 Nghiêm thị Thanh Huyền 8/12/1969
369 Trương Thị Diễm 4/9/1969
370 Tạ Thị Uyên 14/5/1968
371 Vũ Thanh Hải 12/6/1967
372 Đào Ngọc Hải 28/11/1969
373 Nguyễn Thị Luyến 31/7/1967
374 Nghiêm Thị Ngọc Bích 6/4/1968
375 Nguyễn Quang Ước 3/7/1969
376 Lê Thị Nhàn 27/7/1969
377 Trần Thị Thu Huyền 15/10/1968
378 Nguyễn Thị Phương Hạnh 15/11/1969
379 Nguyễn Thị Loan 15/2/1968
380 Nguyễn Thị Năm 19/10/1968
381 Đỗ Xuân Tình 10/10/1969
382 Nguyễn Thị Hải Yến 22/12/1968
383 Nguyễn Thành Nghĩa 23/5/1968
384 Phạm Văn Tình 6/4/1967
385 Nguyễn Thành Vương 1/12/1966
386 Mẫn Thị Doanh 10/11/1968
387 Nguyễn Thị Dung 26/12/1964
388 Nguyễn Văn Hồng 7/1/1968
389 Trần Thị Thọ 24/9/1968
390 Nguyễn Thị Kim Tuyến 3/10/1967
391 Nguyễn Viết Thơm 19/9/1965
392 Triệu Thị Tính 21/1/1967
393 Huỳnh Văn Tuấn 28/10/1968
394 Nguyễn Thị Thủy 7/7/1968
395 Nguyễn Thị AẢnh 2/8/1968
396 Nguyễn Thị Điệp 27/1/1969
397 Nguyễn Huy Điệp 28/2/1968
398 Nguyễn Quốc Sơn 11/6/1965
399 Trương Văn Quang 29/7/1968
400 Nguyễn Thị Thao 10/11/1969
401 Trương Thị Hương 5/2/1968
402 Nghiêm Thị Hương 10/10/1966
403 Nguyễn Thị Thịnh 8/3/1968
404 Lê Thị Thanh 10/8/1967
405 Vũ Văn Tiến 18/8/1968
406 Nguyễn Tiến Đạt 19/3/1966
407 Nguyễn Thị Lợi 2/1/1967
408 Nguyễn Văn Phương 18/9/1968
409 Nguyễn Thị Chiến 24/6/1967
410 Đặng Thị Đinh 7/1/1968
411 Vũ Thị Hương 30/6/1968
412 Nguyễn Khắc Trung 7/1/1968
413 Mẫn Xuân Kỷ 10/12/1968
414 Nguyễn Hữu Đồng 12/4/1967
415 Nguyễn Văn Hòa 9/8/1967
416 Nguyễn Thị Ngân 5/9/1968
417 Đặng Thị Phong 20/8/1967
418 Nguyễn Thị Ngọc 19/2/1967
419 Nguyễn Thị Dung 10/8/1968
420 Nguyễn Văn Đại 20/12/1967
421 Nguyễn Thị Bẩy 11/5/1967
422 Nguyễn Thị Chung 26/4/1968
423 Nguyễn Thị Hoán 8/9/1968
424 Nguyễn Thị Quyền 20/4/1968
Ngày 20 tháng 12 năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Giang Phạm Thị Thu Nga

Tác giả: VP
Nguồn: thcsdongtien.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 02 : 576
Năm 2020 : 1.015